ÚČETNÍ SERVIS plus, s.r.o.

Účetnictví pro fyzické osoby, s.r.o. i akciové společnosti

Zpracováváme účetnictví pro fyzické osoby, s.r.o. i akciové společnosti prakticky ve všech oblastech podnikání - klasické obchodování, služby, vývoz zboží apod. V rámci kompletních služeb o naše klienty nabízíme i zpracování mezd, a to jak pro malé, tak i pro velké organizace. Rádi vám nabídneme své služby i v oblasti účetního poradenství (daňová optimalizace, příprava podkladů pro leasingové či úvěrové smlouvy apod.) dle vašich požadavků.
Naše služby

Chcete zpracovat účetnictví – jednoduché i podvojné, účetnictví pro jednotlivce i pro firmy?

Zpracováváme účetnictví pro fyzické osoby, s.r.o. i akciové společnosti prakticky ve všech oblastech podnikání – klasické obchodování, služby, vývoz zboží apod. V rámci kompletních služeb o naše klienty nabízíme i zpracování mezd, a to jak pro malé, tak i pro velké organizace. Rádi vám nabídneme své služby i v oblasti účetního poradenství (daňová optimalizace, příprava podkladů pro leasingové či úvěrové smlouvy apod.) dle vašich požadavků.
Zajišťujeme služby kvalitních auditorů a daňových poradců tak, aby klient nemusel tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat, vedeme účetnictví pro podnikatele i ostatní subjekty. Naši zaměstnanci procházejí trvalým systémem vzdělávání s důrazem na udržování znalostí v oboru.
Vedení účetnictví: Zabýváme se komplexním vedením účetnictví a daňové evidence pro naše klienty. To zahrnuje zpracování účetních dokladů, přípravu podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), zasílání přehledů pohledávek a závazků, kontrolu saldokontních obratů, sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Navíc se staráme o evidenci hmotného a nehmotného majetku, zpracování interních směrnic a statistických výkazů, a měsíční výkazy podle potřeb a přání našich klientů. Díky našim službám mohou klienti mít jistotu, že jejich účetnictví a daňová evidence jsou v bezpečných rukou.
Mzdy: Specializujeme se na komplexní správu mezd pro firmy různého rozsahu, včetně výpočtu mzdových plateb, dávek nemocenského pojištění, výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, ročního zúčtování daní a zastupování při kontrolách na úřadech. Naši odborníci také poskytují personální poradenství, asistují při sepisování pracovních smluv a řeší cestovní náhrady, služební automobily a stravenky. Naši služby pomáhají klientům efektivně spravovat mzdy a personální záležitosti.
Daně: Naše služby v oblasti daní zahrnují průběžné aktivní účetní poradenství pro optimalizaci daní, zpracování daňových přiznání včetně příloh (DPFO, DPPO) a možnost daňového odkladu. Dále se staráme o jednání s finančními úřady a zastupování klientů při kontrolách správce daně. Navíc provádíme zpracování ročních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny včetně DPH. Máme také zkušenosti se silniční daní a zajišťujeme zpracování daňových přiznání a avíz o platbě záloh. S naším daňovým poradenstvím klienti optimalizují své daňové povinnosti a mají jistotu správného dodržování předpisů.
kontaktujte nás
KONTAKT

Kontaktujte nás

ÚČETNÍ SERVIS plus, s.r.o.
Adresa
Před Skalkami I č. 142
106 00 Praha 10-Záběhlice
Informace
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87124.
IČO: 26683890
Napište nám

Využijte náš online formulář pro komunikaci s námi.


© 2024 ÚČETNÍ SERVIS plus, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena
chevron-down-circle